نظر شما در مورد قالب جدید بهشتی ها
(69.15%) 751
عالیه
(13.99%) 152
میتونست بهتر باشه!
(5.524%) 60
خوشم نیومد!
(7.734%) 84
بدک نیست
(3.591%) 39
نظری ندارم...

تعداد شرکت کنندگان : 1086