نظر شما در مورد قالب جدید بهشتی ها
(69.40%) 751
عالیه
(14.04%) 152
میتونست بهتر باشه!
(5.360%) 58
خوشم نیومد!
(7.578%) 82
بدک نیست
(3.604%) 39
نظری ندارم...

تعداد شرکت کنندگان : 1082