نظر شما در مورد قالب جدید بهشتی ها
(69.47%) 751
عالیه
(14.06%) 152
میتونست بهتر باشه!
(5.365%) 58
خوشم نیومد!
(7.585%) 82
بدک نیست
(3.515%) 38
نظری ندارم...

تعداد شرکت کنندگان : 1081