نظر شما در مورد قالب جدید بهشتی ها
(69.21%) 751
عالیه
(14.00%) 152
میتونست بهتر باشه!
(5.437%) 59
خوشم نیومد!
(7.741%) 84
بدک نیست
(3.594%) 39
نظری ندارم...

تعداد شرکت کنندگان : 1085